Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).
Co to jest NTM >> NTM - problem społeczny

 

 

              REKLAMY

 

 

 

 

 

NTM - problem społeczny

Skala problemu

 
Nietrzymanie moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego społeczeństwa. Według statystyk dotyka on ok. 10 – 15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet. Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy – bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby w podeszłym wieku.
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba, na którą cierpi minimum 5 procent społeczeństwa, ma status choroby społecznej. Zgodnie z definicją – choroba społeczna to schorzenie przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności, które ogranicza możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy, wymaga długiej regularnej opieki lekarskiej, jest trudno wyleczalne, stanowi problem dla całego społeczeństwa.
 
Nietrzymanie moczu z całą pewnością można zaliczyć do chorób społecznych.

Występowanie NTM na tle innych chorób społecznych u kobiet 

Źródło: Raport International Continence Society
przedstawiony podczas XXXIII Zjazdu ICS
(5 - 7.10.2003, Florencja)
 
Jak widać na powyższym wykresie wśród kobiet NTM występuje znacznie częściej niż inne - bardziej „popularne” choroby przewlekłe. Cukrzyca – powszechnie uważana za chorobę społeczną – dotyka ok. 9% pań, depresja – ok. 20%, nadciśnienie tętnicze – ok. 21%, zaś nietrzymanie moczu to problem, na który cierpi ok. 30% kobiet. A zatem co trzecia kobieta ma większy lub mniejszy problem związany z nietrzymaniem moczu. Wiele z nich nigdy nie konsultowała tego z lekarzem. A duża część tych, które zdecydowały się na rozmowę ze specjalistą zwlekała z tym nawet kilka lat.
 
Częstotliwość występowania NTM wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że problem ten dotyka ok. 50% osób (zarówno kobiet jak i mężczyzn) powyżej 70 roku życia. Od pewnego czasu obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa. Wraz ze wzrostem liczby osób w podeszłym wieku wzrasta również skala problemu NTM.
 
NTM u mężczyzn i kobiet z podziałem na kategorie wiekowe


Źródło: Socio-Econmic Evaluation of Incontinence in Adults - Report,
Leuven, Belgia 1997
 
Aspekt psychologiczny
 
Nietrzymanie moczu to nie tylko problem medyczny ale także psychiczny, który może zupełnie zdezorganizować życie osoby nim dotkniętej. Wstyd, bezradność, obniżenie poczucia własnej godności oraz poczucie niepełnej wartości społecznej - to uczucia, które często towarzyszą osobom dotkniętym NTM. Pogorszeniu ulega ich jakość życia - zarówno osobistego jak i zawodowego. Wiele osób ogranicza wychodzenie z domu, rezygnuje z pracy i kontaktów towarzyskich, co w skrajnych przypadkach prowadzi do zupełnej izolacji społecznej, a nawet depresji. Nietrzymanie moczu niejednokrotnie jest też przyczyną zaburzeń seksualnych, a w rezultacie zaniechania życia płciowego.
 
Nietrzymanie moczu często wpływa na pogorszenie jakości życia nie tylko osób dotkniętych tą dolegliwością, ale także ich rodzin. Dotyczy to zwłaszcza opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ruchowo.
 

Aspekt ekonomiczny

 
Społeczny charakter tego problemu można rozpatrywać również pod kątem analizy ekonomicznej. W Polsce nigdy nie były przeprowadzane żadne badania dotyczące kosztów opieki i leczenia pacjentów z NTM. Wiadomo jednak, że sumy te sięgają milionów złotych, a koszty te ponoszone są przez całe społeczeństwo.
 
Największe wydatki stanowi opieka nad pacjentami i leczenie powikłań (infekcje, zakażenia i podrażnienia skóry) oraz stosowanie produktów wchłaniających. Szacuje się, że koszty leczenia przyczynowego NTM (leki, operacje) kształtują się na poziomie 10 letniego używania produktów wchłaniających. Ponadto należy zauważyć, że koszty opieki nad osobą z NTM są kosztami stałymi, ponoszonymi do końca życia pacjenta, podczas gdy właściwie dobrane i zastosowane leczenie szpitalne jest kosztem jednorazowym.
 
Duża grupa osób, która cierpi na NTM w ogóle nie używa środków wchłaniających. Sytuacja taka powoduje powstawanie różnego rodzaju schorzeń, a w rezultacie hospitalizację chorego. Koszt wyleczenia pacjenta z odleżyn to kwota bliska wartości samochodu osobowego (ok. 20-30 tys. zł).
 
Polsce potrzeba długotrwałego i kompleksowego systemu, który doprowadziłby do zmniejszenia liczby osób, które z powodu nietrzymania moczu zapadają na inne choroby. Osoby takie zwiększają bowiem koszty państwa - przestają pracować i udają się na rentę, czyli zostają na utrzymaniu państwa.
 
Analiza ekonomiczna kosztów leczenia to niewątpliwie jedno z trudniejszych zadań, z jakimi muszą mierzyć się rządy wszystkich krajów, dla których stan zdrowia społeczeństwa jest priorytetem.
Według badań przeprowadzonych w 25 krajach członkowskich Unii Europejskiej (dane nie obejmują jeszcze najnowszych członków Rumunii i Bułgarii) już w 2050 roku ponad 20% populacji będą stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat (Źródło EUROSTAT). Oznacza to ogromny wzrost liczby pacjentów chorujących na NTM.
 
Według wyliczeń Uniwersytetu Bocconi we Włoszech, koszt diagnostyki, leczenia oraz używania środków absorpcyjnych w Europie wyniósł w 2004 roku średnio ponad 500 EURO na osobę z nietrzymaniem moczu. Kwoty te nie obejmują wydatków związanych np. z koniecznością podwyższenia poziomu higieny skóry, leczeniem zakażeń, czy też z upadkami i złamaniami, na które osoby odwiedzające w nocy toaletę są szczególnie narażone. Gdyby je uwzględniono, tak jak przy analizie wykonanej w Stanach Zjednoczonych, okazałoby się, że NTM kosztuje nie 500 ale już 800 EURO na osobę. W analizie bardzo ostrożne przyjęto, że w krajach Unii Europejskiej na NTM cierpi tylko 5 % mężczyzn i 12 % kobiet, co daje wynik 30 mln obywateli obecnej Unii Europejskiej. Koszty, przy wcześniej wyliczonej średniej (ponad 500 EURO na osobę), wyniosły w 2004 roku ok. 16 mld EURO.
 
W Polsce NTM dotyczy ponad 3 mln osób, co daje wynik w wysokości ok. 1,5 mld EURO rocznie. Dla porównania: koszty leczenia zabiegowego osób z NTM oraz zakupu środków wchłaniających refundowane przez NFZ w Polsce w roku 2004 wyniosły jedynie 115 mln zł (dane zaprezentowane na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w marcu 2005 roku). Z tego skromnego budżetu aż 100 mln zł. pochłonęła refundacja środków absorpcyjnych. Należy dodać, że dane te nie obejmują leczenia farmakologicznego NTM, które W Polsce nie jest refundowane – wyjątek stanowi jedynie oxybutynina (przepisywana na stwardnienie rozsiane). Nieobejmują one również kosztów diagnostyki (np. badania urodynamicznego, które jest w 100% refundowane).
 
NTM to problem wieloaspektowy, dlatego jego leczenie powinno mieć charakter wielokierunkowy, a opieka nad pacjentem musi być intensywna i kompleksowa. Nietrzymanie moczu, tak jak każda choroba społeczna, wymaga stworzenia kompleksowego systemu działań obejmującego profilaktykę, leczenie i edukację (lekarzy, chorych i ich rodzin oraz całego społeczeństwa).