Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).
Środki absorpcyjne >> Refundacja w Polsce

 

 

              REKLAMY

 

 

 

 

 

Refundacja w Polsce
Środki absorpcyjne należą do grupy wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie. Zasady refundacji, uzyskiwania i potwierdzania zleceń na zaopatrzenie regulują:

• Ustawa z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696 z późn. zm);
• Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm);
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2);
• Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.


Osobom cierpiącym na NTM w ramach refundacji przysługuje raz na miesiąc zamiennie 60 sztuk:

• pieluchomajtek lub
• pieluch anatomicznych lub
• majtek chłonnych lub
• podkładów lub
• wkładów anatomicznych

Osoby z chorobą nowotworową mają prawo do refundacji 100 % przy limicie cenowym 77 zł. Natomiast pozostałym osobom, które spełniają kryterium chorobowe, przysługuje refundacja z 30 % odpłatnością przy limicie cenowym 90zł.

W tabeli poniżej prezentujemy szczegółowe zasady refundacji.

KRYTERIA REFUNDACJI


Lp.

Wyszczególnienie

Wskazania

Wys.

refund.

Limit ceny

Okres

Lekarz upoważniony do wystawienia zlecenia

1

 

Pieluchoimajtki do 60 szt. Miesięcznie lub zamiennie

Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie

Majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie

podkłady do 60 szt. Miesięcznie lub zamiennie

wkłady anatomiczne do 60 szt. Miesięcznie.

[kod: P.100.PM]

- choroba nowotworowa przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej.

- przetoki nowotworowe lub popromienne

- nietrzymanie moczu lub stolca w wyniku chorób nowotworowych

100%

77zł

1 raz w miesiącu

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej,

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej,

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej,

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów,

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej,

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,

- Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie  ginekologii onkologicznej,

- Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej,

- Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej,

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

- Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,

- Felczer ubezpieczenia zdrowotnego,

- Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.   

 

2

 

Pieluchoimajtki do 60 szt. Miesięcznie lub zamiennie

Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie

Majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie

podkłady do 60 szt. Miesięcznie lub zamiennie

wkłady anatomiczne do 60 szt. Miesięcznie.

[kod: P.101.PM]

neurogenne i nieneurogenne nietrzymanie moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów:

- głębokie upośledzenie umysłowe,

- zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodka układu nerwowego,

- wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca,

 

 

 

70%

90zł

1 raz w miesiącu

            
Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2).

ZASADY WYPISYWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Zmieniony druk zastąpił dwa dotychczas obowiązujące zlecenia, tj. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) oraz zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Obecnie zlecenie składa się z trzech części:

• części wypełnianej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia lub kontynuacji zaopatrzenia,
• części wypełnianej przez pracownika właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,
• części wypełnianej przez podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

WZÓR WYPEŁNIONEGO ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

WZÓR ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE